تعرفه ارسال پیامک

نوع پنلپیش شماره ۱۰۰۰پیش شماره ۲۰۰۰پیش شماره ۳۰۰۰پیش شماره ۵۰۰۰۲پیش شماره ۰۲۱
کاربری - اشتراکی۱۶۱۱۷۵۱۶۲۱۴۸۱۵۶
کاربری - اختصاصی۱۵۱۱۶۵۱۵۲۱۳۸۱۴۶
نمایندگی - نقره ای۱۴۱۱۵۵۱۴۲۱۲۸۱۳۶
نمایندگی - طلایی۱۳۱۱۴۵۱۳۲۱۱۸۱۲۶

تمامی قیمت ها به ریال، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی به قیمت تمام شده می باشد.
قیمت هر پیامک لاتین ٢.٥ برابر (دو ونیم برابر) قیمت پیامک فارسی می باشد.
هزینه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی در پیش شماره ۰۲۱ یکسان است.
هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این شارژ نخواهید داشت و حتی در صورت منقضی شدن پنل شما ، با تمدید آن میتوانید از باقیمانده شارژ خوداستفاده نمایید.