حریم خصوصی

معرکه حريم شخصي و اطلاعات محرمانه شما را به جديت حفظ مي كند. در اينجا با جزييات اين مساله آشنا مي شويم. سياست محرمانه چه چيزهايي را شامل مي شود :

اين سياست مي گويد كه با اطلاعات شخصي كه معرکه دريافت مي كند، چگونه رفتار كند. اين اطلاعات مي تواند شامل سابقه استفاده از سرويس ها و خدمات معرکه در گذشته نيز باشد. اطلاعات شخصي آن اطلاعاتي است كه شما را به طور شخصي معرفي مي كند. مانند نام، آدرس، آدرس پست الكترونيكي با شماره تلفن و نظاير اينها که به طور عمومي در دسترس ديگران نيست. اين سياست بر رفتار ساير شركت هايي كه به معرکه تعلق ندارند يا در اختيار او نيستند و يا افرادي كه در استخدام معرکه نبوده و توسط او مديريت نمي شوند، حاكم نمي باشد.

جمع آوري و استفاده اطلاعات

معرکه اطلاعات شما را در موارد ذيل جمع آوري مي كند :

۱٫ وقتي در معرکه ثبت نام مي كنيد.
۲٫ وقتي از سرويس ها و محصولات فروشگاههاي متصل به معرکه استفاده مي كنيد.
۳٫ وقتي صفحات معرکه يا شركاي او را مشاهده مي كنيد.

معرکه ممكن است اطلاعات شما را با اطلاعاتي كه از شركاي تجاري خودش يا ساير شركت ها راجع به شما به دست آورده است، مخلوط كند. وقتي شما در معرکه ثبت نام مي كنيد، اطلاعاتي چون نام و آدرس پست الكترونيكي، جنسيت و كدپستي شما را سوال مي كنيم. همچنين براي برخي سرويس ها و محصولات مالي نيز ممكن است آدرس، شماره شناسايي و اطلاعاتي راجع به دارايي هاي شما را هم بپرسيم.

وقتي شما در معرکه ثبت نام كرده و به سرويس هاي ما وارد شويد. شما براي ما ناشناخته نيستند. معرکه اطلاعاتي راجع به تراكنش هاي شما با ما و يا برخي از شركاي تجاري ما، ثبت و جمع آوري مي كند كه معمولاً شامل اطلاعاتي راجع به استفاده شما از محصولات خدماتي مالي است كه به شما ارايه شده است. معرکه به طور اتوماتيك اطلاعات را از مرورگر شما دريافت و روي سرورهاي ما ضبط مي كند. اين اطلاعات شامل آدرس معرکه و صفحاتي كه شما تقاضاي ديدن آنها را داشته ايد، مي باشد.

IP و اطلاعات Cookie

معرکه اين اطلاعات را براي منظورهاي زير به كار مي گيرد :

۱٫ براي اين كه سبد خريد شما را تنظيم کند.
۲٫ براي اين كه سرويس هاي ما را بهبود بخشد.
۳٫ براي اين كه تحقيقات خود را كامل كند.
۴٫ براي اين كه گزارش هاي مختلف را تهيه نمايد.

کودکان و نوجوانان

۱ . وقتي كودكي زير ۱۳ سال سعي كند در معرکه ثبت نام كند، ما مي خواهيم كه ولي يا قيمي داشته باشد كه يك اشتراک براي وي خريداري کند تا بتواند اجازه هاي والديني داشته باشد.
۲ . معرکه بدون اجازه والدين با كودكان زير ۱۳ سال تماس برقرار نخواهد كرد، مگر در مواردي خاص يا به منظور بازاريابي.

اشتراك وافشای اطلاعات

معرکه اطلاعات شخصي شما را به ديگر اشخاص يا كمپاني هاي غير معتبر نمي دهد، نمي فروشد و به اشتراك نميگذارد، مگر اين كه به منظور تامين خدمات يا محصولاتي باشد كه شما تقاضا كرده ايد، كه آن هم بر اساس اجازه شما و تحت شرايط ذيل است: اطلاعات شما را به شركاي مطمئن كه با معرکه يا براي معرکه كار مي كنند، تحت توافقات محرمانه اي واگذار مي كنيم. اين كمپاني ها ممكن است اطلاعات شما را براي سرويس دهي به شما استفاده كنند. ولي به هر حال اين كمپاني ها حق استفاده مستقل از اطلاعات را ندارند. ما به احضاريه ها، رأي دادگاه ها يا امور قانوني پاسخ مي دهيم و نيز براي احقاق قانوني خودمان يا دفاع از ادعاهاي حقوقي اقدام مي نماييم. ما معتقديم كه لازم است اطلاعات به اشتراك گذاشته شوند، تا بتوان در مقابل فعاليت هاي غير قانوني، كلاهبرداريها، موقعيت هاي بالقوه، تهديدهاي جانبي افراد، نقض شرايط معرکه و يا هر مورد پيش بيني شده توسط قانون اقدامات بازجويي، پيشگيري و عملي را انجام داد. در صورتي كه معرکه به شركت ديگري واگذار شود يا در آن ادغام شود، ما اطلاعات شما را به آن شركت منتقل خواهيم كرد. البته در اين حالت معرکه قبلاً به شما اعلام مي كند.

Cookies كوكی ها

معرکه مي تواند كوكي هاي خودش را روي كامپيوتر شما تنظيم و به آن دسترسي داشته باشد.صاحبان تبليغات يا كمپاني هاي ديگر اجازه دسترسي به كوكي هاي معرکه را ندارند.