شماره حساب ها

بانکشماره حسابشماره کارتشناسه شباصاحب حساب
رسالت528.3220124.25041-7210-3187-4093IR06-0700-0528-0011-3220-1240-02احسان حسین زاده
سامان9101-888-2045562-16219-8610-2162-3532IR04-0560-9101-8880-2045-5620-01احسان حسین زاده
ملت32179722786104-3379-7097-8738IR85-0120-0200-0000-3217-9722-78احسان حسین زاده
پاسارگاد1403-8000-12246135-15022-2910-4494-0367IR69-0570-1403-8001-2246-1351-01احسان حسین زاده
ملی03366920300056037-9918-4908-5182IR56-0170-0000-0033-6692-0300-05احسان حسین زاده
تجارت 85075194596273-5320-7063-0559IR58-0180-0000-0000-8507-5194-59احسان حسین زاده
پارسیان22-20988-46221-0610-6984-0298IR49-0540-2085-0220-0020-9880-04احسان حسین زاده
مسکن3100107387906280-2314-0424-9160IR66-0140-0400-0031-0010-7387-90احسان حسین زاده

 

نکته اول : با مراجعه به سایت بانک مربوط به کارت خود ، عمل کارت به کارت را که در گذشته از طریق دستگاههای خودپرداز انجام میدادید اکنون می توانید از طریق اینترنت و به صورت آنلاین انجام دهید.

نکته دوم : براي انتقال وجه به صورت كارت به كارت باید رمز دوم اینترنتی و کد CVV2 داشته باشید. رمز اینترنتی کارت خود را از طریق دستگاههای خودپرداز و بدون مراجعه به شعبه می توانید تعریف کنید. کد CVV2 معمولا در پشت کارت حک شده است.

نکته سوم : حساب شبا عبارتست از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصرا از نوع حساب استفاده خواهد شد.حساب شبا مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هر بانک می باشد ولی در محاسبه آن از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده می شود.

شبا مطابق با ضوابط IBAN – International Bank Account Number که شناسه ای متعلق به یک شماره حساب یکتا در یک بانک می باشد طراحی گردیده است .