سرویس ها

سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه
ارائه خدمات سامانه پنل پیامک روی پنلی تحت وب (اینترنت) برای ارسال، دریافت و مـدیریـت SMS همــراه بـا امکـانات دیـگـر
Read More

ثبت دامنه

ثبت دامنه
ارائه خـدمات ثبت دامنـه با پسـوند ملـی یا خارجی به همراه کنترل پنل اختصاصی برای انتقـال، تغیـیر DNS، قفـل یا دیگـر امکـانـات
Read More

میزبانی وب

میزبانی وب
میـزبانـی وب داخل و خـارج از ایـران تحـت سیستم عامل های لینـوکس و وینـدوز با کنترل پنل های cPanel, Directadmin, Plesk
Read More

سرور مجازی

سرور مجازی
ارائه خدمات سرور مجازی داخل و خارج از ایــران منـاسب برای فرآیندهایـی که نیاز به پایـداری، کیـفیت ، سـرعت و امنیـت دارنـد
Read More